Usluge

Usluge koje nudimoVama obezbeđujemo

Isporuku opreme

Na lokaciji i u vreme koje vam je najpogodnije.

Popravku opreme i alata

U garantnom i vangaratnom roku.

Instalaciju opreme

I njeno puštanje u rad kao osnovu za ostvarivanje garancije.

Ažuriranje

Nove verzije softvera i upravljačkih programa.

Obuku osoblja

Za bezbedno i najoptimalnije korišćenje nabavljene opreme.

Konsultacije

Vezane za optimalan izbor opreme i alata.

Redovno održavanje

U skladu sa preporukama proizvođača opreme.

Recikliranje

Ekološko odlaganje otpadnih materija iz servisa.