Da li koristiti pastu za montažu na svećicama?

Da li koristiti pastu za montažu na svećicama?

Jedno pitanje se često postavlja kada se razgovara na temu zamene svećica a naročito u slučaju da je pri demontaži starih svećica njihovo odvijanje bilo teško izvodljivo, a to je da li je pri instalaciji novih svećica poželjno koristiti tzv. paste za montažu (engleski naziv na pakovanjima “anti-seize” paste)?

Pristalice korišćenja ovih pasta su najčešće imali negativna iskustva sa demontažom svećica, njihovim lomovima pri odvijanju i slično a kao posledicu zaribavanja materijala navoja na svećici i glave motora. Najčešće rešenje koje se čini logičnim je korišćenje pasta za montažu da bi se predupredili ovakvi problemi pri nekoj narednoj demontaži. Činjenica da se nakon ugradnje svećica na ovaj način najčešće ne dešava nikakav problem ni pri samoj montaži a ni naknadno pri korišćenju motora sa zamenjenim svećicama uverava mehaničare da su na ovaj način ispravno postupili pri montaži i isti princip im prelazi u naviku i za svaku sledeću montažu.

Ali – da li su oni zaista i u pravu u vezi sa time?

Iz perspektive proizvođača svećica, većina njih ne preporučuje korišćenje pasta za montažu iz više razloga od kojih su tri najvažnija:

1) U procesu proizvodnje svećica na većini novijih modela renomiranih proizvođača se vrši površinsko poboljšanje navoja niklovanjem koje sprečava koroziju navoja tokom eksploatacije.
2) Dodavanje bilo kakvog lubrikanta na navoj menja moment pritezanja prilikom montaže i uzrokuje pretezanje svećica u glavi motora.
3) Svećice tokom svog radnog veka imaju i funkciju raspitanja toplote nastale u procesu sagorevanja. Dve glavne zone u kojima dolazi do ovog rasipanja su kontaktna površina između glave cilindra i sedišta svećice kao i površina između navoja u glavi cilindra i onog na svećicama. Upotreba nekog lubrikanta u ovim zonama menja svojstva provođenja toplote i svećice usled toga zadržavaju na sebi više toplote nego što je to potrebno.

Iako činjenice navedene u trećoj tački ne deluju toliko bitne, važno je imati u vidu i sledeći postupak koji se primenjuje kada proizvođači određuju koji tip svećice treba primeniti u nekom motoru – u tom slučaju, oni obično koriste specijalan tip svećice koji se naziva “termoelement svećica” (ovakvi postupci se najčešće koriste kada su u pitanju motori sa vazdušnim hlađenjem). Ovakva svećica ima sićušnu toplotnu sondu kojom se meri temperatura na njenom vrhu u komori za sagorevanje. Kada se izvrši merenje u svakom cilindru, određuje se u kom od njih se razvija najviša temperatura i prema njemu se prilagođava toplotna vrednost svećice za taj konkretan motor. Ideja je da se odredi svećica koja će zadržati dovoljno toplote kako bi ona bila iskorišćena za sagorevanje svih mogućih nečistoća koje se skupljaju na njenom vrhu, ali istovremeno ona ne sme biti toliko topla da može da pokrene proces samopaljenja smeše u pogrešnom trenutku.

Ovakva merenja se mogu lako vršiti u svim režimima korišćenja motora. Ukoliko se termoelement svećica izvadi iz motora, nanese pasta za montažu i nakon toga se ponovo stavi u njega, temperatura koja se razvija na vrhu svećice može da bude viša u opsegu od 25 pa sve do čak 170 stepeni (zbog smanjenog odvođenja toplote prema glavi motora usled primene paste za montažu koja predstavlja barijeru za ovo).

Ovakve promene većina vozača najverovatnije nikada ne bi ni primetila u stvarnosti. Ipak, u nekim specifičnim slučajevima može dolaziti do samodetonacije koja je opasna. U zavisnosti od situacije, ukoliko je smeša u cilindru siromašna iz nekog razloga a temperatura vrha svećice je već previsoka, svaka dodatna toplota u tom cilindru može da započne proces topljenja vrha svećice ili može doći do nagorevanja ventila.

Dakle, osnovno pravilo koje bi trebalo da važi u slučaju montaže svećica jeste da se uvek treba pridržavati preporuka proizvođača. Jedan od vodećih proizvođača svećica i izbor mnogih proizvođača motora u prvoj ugradnji – japanska firma NGK – preporučuje da se pasta za montažu iz gore navedenih razloga ne koristi (oni kao najveći problem u tom slučaju spominju preveliki moment kojim će se svećica pritegnuti uz korišćenje paste koji kasnije ima negativan uticaj na prenos toplote a može dovesti i do naprslina i pucanja keramičkog izolatora svećice). Takođe, njihovo rešenje koje sprečava zaribavanje montirane svećice u glavi motora je površinsko niklovanje navoja (prepoznaje se po sjajnoj površini srebrnaste boje). Važno je istaći da ovakvo rešenje koriste i svi ostali proizvođači svećica koje se koriste u prvoj ugradnji ali i u tzv.”aftermarketu”. Ukoliko ipak imate potrebu da promenite svećice u svom motoru a one koje ste nabavili su niže cene i nemaju specijalni poboljšani zaštitni sloj na navoju (površina navoja im je obično tamnija ili mat), onda se ipak preporučuje upotreba paste za montažu jer je opasnost od zaribavanja kontaktnih površina veća od štetnih posledica povećane temperature svećice.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *