Monthly Archives - January 2018

Da li koristiti pastu za montažu na svećicama?

Jedno pitanje se često postavlja kada se razgovara na temu zamene svećica a naročito u slučaju da je pri demontaži starih svećica njihovo odvijanje bilo teško izvodljivo, a to je da li je pri instalaciji novih svećica poželjno koristiti tzv. paste za montažu (engleski naziv na pakovanjima "anti-seize" paste)? Pristalice korišćenja ovih pasta su najčešće imali negativna iskustva sa demontažom svećica, njihovim lomovima pri odvijanju i slično a kao posledicu zaribavanja materijala navoja na svećici i glave motora. Najčešće rešenje [...]