prod-g-konfort-770s-01

BESPLATNA ISPORUKA
Za sve porudžbine u vrednosti od preko 12.000 RSD.
GARANTOVAN POVRAĆAJ NOVCA
100% garantovan povraćaj novca u slučaju pogrešne porudžbine.
NEPOSREDNA PODRŠKA
Putem telefona u radno vreme firme.
OPIS:

KONFORT 770S je razvijen u skladu sa strogim zahtevima propisanim od strane nemačkog udruženja za automobilsku industriju vezanim za sigurnost i pouzdanost, isključivo za rashladno sredstvo R1234yf, a prema izričitim zahtevima nemačkih proizvođača vozila.
Model KONFORT 770S je serijski opremljen setom za detekciju korišćenog gasa razvijenim na osnovu višedecenijskog iskustva firme TEXA u izradi mašina za analizu izduvnih gasova. Ovaj sistem osim detekcije korišćenog gasa R134a ili R1234yf može da proceni i njihovu čistoću. Poseduje i jasno vidljiv TFT LCD ekran, elektroventile za kontrolu protoka gasa kroz creva, specijalni patentirani sistem hermetički zaptivenih bočica za ulje, sistem automatskog prepoznavanja tipa ulja u bočicama, merač nagiba vage koji sprečava rad mašine kada se ona ne nalazi na dovoljno ravnoj podlozi, kao i termalni štampač koji omogućava štampu izveštaja o radu na kraju procesa servisiranja. Moguće su još i nadogradnje setom za unutrašnje ispiranje klima sistema koje je obavezan deo procedure servisa u svim slučajevima kada dolazi do njegove kontaminacije, zatim VDC interfejsom za testiranje sistema sa kompresorom varijabilne zapremine, setom za testiranje efikasnosti klima uređaja koji meri temperaturu vazduha na ventilacionim otvorima u kabini kao i specijalnim dijagnostičkim interfejsom NANO CLIMA koji povezan na OBD priključak vozila putem Bluetooth konekcije uspostavlja vezu sa softverom koji se nalazi u mašini i pretvara je u kompletno rešenje za servis i dijagnostiku klima sistema na vozilima.

POTPUN SOFTVER ZA EFIKASAN RAD:

TEXA softver za rad je kreiran da ispuni najstrože SAE propise u smislu preciznosti i tačnosti. Model KONFORT 770S ima TFT LCD ekran u boji koji se nalazi na rotirajućoj konzoli zajedno sa manometrima visokog i niskog pritiska na kome je moguće jednostavno pratiti sve radne procedure i na kome se pomoću slika i dijagrama prikazuju parametri i eventualne greške u sistemu. TEXA softver upravlja procesima reciklaže i dopune, i obezbeđuje učinak od preko 95% regeneracije rashladnog sredstva. Ažuriranje baze podataka proizvođača i modela vozila kao i instalacija novih dopuna firmvera vrši se putem SD kartica.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

Vrsta rashladnog medijuma: freon R1234yf
Ekran: TFT LCD ekran u boji
Zapremina unutrašnjeg rezervoara: 20 kg gasa
Vakuum pumpa: dvostepena, kapacitet 100 lit/min
Preciznost merenja gasa: +/- 15 g
Ventili servisnih creva: automatski kontrolisani putem elektroventila
Automatsko ubrizgavanje ulja velike preciznosti, automatska kompenzacija dužine servisnog creva
Set za detekciju korišćenog gasa, automatska provera curenja
Softver na više jezika
Termalni štampač

Opcioni dodaci: set za unutrašnje ispiranje klima sistema, VDC interfejs, set za testiranje efikasnosti
Garantni rok: dve godine od datuma kupovine