prod-g-konfort-760r-busBESPLATNA ISPORUKA
Za sve porudžbine u vrednosti od preko 12.000 RSD.
GARANTOVAN POVRAĆAJ NOVCA
100% garantovan povraćaj novca u slučaju pogrešne porudžbine.
NEPOSREDNA PODRŠKA
Putem telefona u radno vreme firme.
OPIS:

KONFORT 760R BUS je napredni model u seriji 700 koji može biti konfigurisan tako da se koristi ili za R134a ili za R1234yf gas a specijalno je projektovan je za dijagnostiku klima sistema na autobusima. Kao i klasični model KONFORT 760R poseduje jasno vidljiv TFT LCD ekran, elektroventile za kontrolu protoka gasa kroz creva, specijalni patentirani sistem hermetički zaptivenih bočica za ulje, sistem automatskog prepoznavanja tipa ulja u bočicama kao i merač nagiba vage koji sprečava rad mašine kada se ona ne nalazi na dovoljno ravnoj podlozi. Ovaj model može biti opremljen i sa praktičnim termalnim štampačem (dodatna opcija) koji omogućava štampu izveštaja o radu na kraju procesa servisiranja gde se navode detalji poput količine recikliranog gasa, tipa ulja koje je ubrizgano u sistem i konačnog pritiska u rashladnom sistemu posle punjenja. Moguće su još i nadogradnje setom za detekciju korišćenog rashladnog gasa, setom za unutrašnje ispiranje klima sistema koje je obavezan deo procedure servisa u svim slučajevima kada dolazi do njegove kontaminacije, zatim VDC interfejsom za testiranje sistema sa kompresorom varijabilne zapremine, setom za testiranje efikasnosti klima uređaja koji meri temperaturu vazduha na ventilacionim otvorima u kabini kao i specijalnim dijagnostičkim interfejsom NANO CLIMA koji povezan na OBD priključak vozila putem Bluetooth konekcije uspostavlja vezu sa softverom koji senalazi u mašini i pretvara je u kompletno rešenje za servis i dijagnostiku klima sistema na vozilima.

POTPUN SOFTVER ZA EFIKASAN RAD

TEXA softver za rad je kreiran da ispuni najstrože SAE propise u smislu preciznosti i tačnosti. Model KONFORT 760R BUS ima TFT LCD ekran u boji koji se nalazi na rotirajućoj konzoli zajedno sa manometrima visokog i niskog pritiska na kome je moguće jednostavno pratiti sve radne procedure i na kome se pomoću slika i dijagrama prikazuju parametri i eventualne greške u sistemu. TEXA softver upravlja procesima reciklaže i dopune, i obezbeđuje učinak od preko 95% regeneracije rashladnog sredstva. Ažuriranje baze podataka proizvođača i modela vozila kao o instalacija novih dopuna firmvera vrši se putem SD kartica.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Vrsta rashladnog medijuma: freon R134a ili R1234yf
Ekran: TFT LCD ekran u boji
Zapremina unutrašnjeg rezervoara: 30 kg gasa
Vakuum pumpa: dvostepena, kapacitet 146 lit/min
Preciznost merenja gasa: +/- 15 g
Ventili servisnih creva: automatski kontrolisani putem elektroventila
Automatsko ubrizgavanje ulja velike preciznosti, automatska kompenzacija dužine servisnog creva
Automatska provera curenja
Softver na više jezika

Opcioni dodaci: termalni štampač, set za unutrašnje ispiranje klima sistema, VDC interfejs, set za testiranje efikasnosti, set za detekciju korišćenog gasa
Garantni rok: dve godine od datuma kupovine